Cuộc Sống Có Mục Đích – Chương 5

CHƯƠNG 5

Hiểu về cuộc đời từ góc nhìn của Thiên Chúa

Cuộc sống của bạn là gì?

James 4:14b (NIV)

Chúng ta không hiểu những thứ như chính chúng,

Chúng ta hiểu chúng như thể là chính chúng ta vậy.

Anais Nin

Cách bạn hiểu cuộc sống của bạn hình thành nên cuộc đời bạn.

Làm thế nào bạn định nghĩa được cuộc sống xác định nên sứ mạng của bạn. Quan điểm sẽ ảnh hưởng đến làm thế nào đầu tư thời gian của bạn, xài tiền của bạn, sử dụng các tài năng của bạn, và đánh giá những mối quan hệ của bạn.

Một trong những cách tốt nhấtđể hiểu những người khác là hỏi họ, “Làm thế nào bạn hiểu cuộc sống của mình?” Bạn sẽ khám phá ra có bấy nhiêu người thì có bấy nhiêu câu trả lời khác nhau. Tôi đã được kể rằng cuộc sống là một gánh xiếc, một bãi mìn, một chiếc tàu cao tốc, một câu đố, một bản giao hưởng, một hành trình, và một vũ hội. Người ta đã nói rằng, “Cuộc sống là một trò kéo quân: Đôi lúc bạn lên, đôi lúc bạn xuống, và đôi lúc bạn chỉ đi vòng vòng” hay là “cuộc sống là một chiếc xe đạp mười số với những cơ cấu mà chúng ta không bao giờ sử dụng” hay “cuộc sống là một ván bài: Bạn phải chơi tay bạn đã thỏa thuận.”

Nếu tôi đã hỏi làm thế nào bạn vẽ nên cuộc sống, bức tranh gì sẽ đến với tâm trí bạn? Hình ảnh đó là phép ẩn dụ cuộc sống. Nó là quan điểm cuộc sống mà bạn nắm giữ, một cách có ý thức hay vô ý thức, trong tâm trí bạn. Nó là sự mô tả của bạn về làm thế nào cuộc sống hoạt động và cái gì bạn mong chờ từ nó. Người ta thường miêu tả những phép ẩn dụ cuộc sống của họ thông qua quần áo, đồ trang sức, xe hơi, kiểu tóc, những miếng dán hình, thậm chí là những hình xăm.

Phép ẩn dụ cuộc sống không thể nói thành tiếng ảnh hưởng đến cuộc sống bạn nhiều hơn là bạn nhận ra. Nó xác định sự mong đợi của bạn, những giá trị của bạn, những mối quan hệ của bạn, những mục tiêu của bạn, và những ưu tiên của bạn. Ví dụ, nếu bạn nghĩ cuộc sống là một bữa tiệc, giá trị đầu tiên của bạn trong cuộc sống sẽ là vui chơi. Nếu bạn hiểu cuộc sống là một cuộc đua, bạn sẽ đánh giá tốc độ và sẽ vội vã nhiều với thời gian. Nếu bạn nhìn cuộc sống như một cuộc chạy đua, bạn sẽ đánh giá sự chịu đựng. Nếu bạn nhìn cuộc sống như một cuộc chiến hay một trò chơi, việc chiến thắng sẽ rất quan trọng với bạn.

Góc nhìn của bạn với cuộc sống là gì? Bạn có thể đang đặt cuộc sống của bạn trên một phép ẩn dụ cuộc sống có khuyết điểm. Để hoàn tất những mục đích mà Thiên Chúa tạo ra cho bạn, bạn sẽ phải thách thức sự hiểu biết trong tập tục và thay thế nó với những phép ẩn dụ cuộc sống thuộc về kinh thánh . Kinh thánh nói rằng, “Đừng làm chính bạn phù hợp với những tiêu chuẩn của thế giới này, nhưng để Thiên Chúa biến đổi bạn từ phía trong bởi một sự thay đổi về tâm trí bạn. Sau đó bạn sẽ có thể nhận ra ý chí của Thiên Chúa.”

Kinh Thánh đưa ra ba phép ẩn dụ dạy cho chúng ta quan góc nhìn của Thiên Chúa về cuộc sống: Cuộc sống là một bài kiểm tra, cuộc sống là một niềm tin, và cuộc sống là một bài tập tạm thời. Những ý tưởng này là nền tảng của việc sống có mục đích. Chúng ta sẽ nhìn vào hai ý đầu tiên của chương này và ý thứ ba tiếp theo.

Cuộc sống trên Trái Đất là một bài Kiểm tra. Phép ẩn dụ về cuộc sống này được hiểu trong những câu chuyện thông qua Kinh Thánh. Thiên Chúa tiếp tục kiểm tra tính cách con người ta, niềm tin, sự vâng lệnh, tình yêu, tính chính trực, và lòng trung thành. Những từ như những thử thách, những cám dỗ, việc cải tiến và việc kiểm tra xảy ra hơn 200 lần trong Kinh thánh. Thiên Chúa đã thử thách Abraham bằng việc đòi ông đưa ra con trai Isaac của mình. Thiên Chúa đã kiểm tra Jacob khi ông phải làm việc nhiều năm ròng rã để tìm thấy Rachel vợ mình.

Adam và Eve đã thất bại với bài thử thách của họ trong Vườn Địa Đàng, và David đã rớt những bài kiểm tra của ông từ Thiên Chúa trong nhiều dịp. Nhưng Thiên Chúa cũng đưa cho chúng ta nhiều ví dụ về những người đã vượt qua một bài kiểm tra tuyệt vời, như Joseph, Ruth, Esther, và Daniel.

Tính cách được phát triển lẫn khám phá ra bởi những bài kiểm tra, và tất cả cuộc sống là một bài kiểm tra. Bạn luôn luôn bị kiểm tra bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa liên tục xem xét câu trả lời của bạn đến nhiều người, những vấn đề, thành công, mâu thuẫn, bệnh tật, nỗi thất vọng, và thậm chí cả thời tiết! Ngài thậm chí quan sát cả những hành động đơn giản nhất như khi bạn mở cửa cho người khác, khi bạn nhặt lên một mảnh rác, hay khi bạn lịch sự với một khách hàng hay người nữ phục vụ.

Chúng ta không biết hết tất cả những bài kiểm tra của Thiên Chúa sẽ đặt ra cho bạn, nhưng chúng ta có thể tiên đoán vài bài trong đó, dựa vào Kinh Thánh. Bạn sẽ bị kiểm tra bởi những thay đổi chủ yếu, những lời hẹn bị trì hoãn, những vấn đề bất khả thi, những lời cầu nguyện không hồi đáp, những lời phê phán không công bằng, và thậm chí những bi kịch vô nghĩa. Trong cuộc sống của riêng tôi, tôi đã để ý rằng Thiên Chúa kiểm tra niềm tin của tôi thông qua những vấn đề, kiểm tra niềm hi vọng của tôi bằng việc làm thế nào tôi vận dụng những sự sở hữu, và kiểm tra tình yêu của mình thông qua nhiều người.

Một bài kiểm tra vô cùng quan trọng là làm thế nào bạn hành động khi bạn không thể cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn. Đôi lúc Thiên Chúa vẽ lại chúng một cách cố ý, và chúng ta không hiểu ra sự gần gũi của ngài. Một vị vua tên là Hezekiah đã trải qua bài kiểm tra này. Kinh Thánh có nói rằng, “Thiên Chúa đã thu lại từ Hezekiah nhằm để kiểm tra ông ta và để hiểu cái gì thật sự nằm trong trái tim ông.” Hezekiah đã vui thích với một mối giao hảo gần gũi với Thiên Chúa, nhưng tại một điểm quyết định trong cuộc sống ông, Thiên Chúa đã để ông lại một mình để kiểm tra tính cách của ông, để mở ra một điểm yếu, và để chuẩn bị cho ông có nhiều trách nhiệm hơn.

Khi bạn hiểu rằng cuộc sống là một bài kiểm tra, bạn nhận ra rằng không có gì là quan trọng trong cuộc đời bạn. Thậm chí là sự cố nhỏ nhất cũng có tầm quan trọng cho sự phát triển trong tính cách bạn. Mỗi ngày là một ngày quan trọng, để biểu lộ tình yêu, hay để phụ thuộc vào Thiên Chúa. Vài bài kiểm tra dường như quá mạnh, trong lúc những bài khác bạn thậm chí chẳng để ý đến. Nhưng tất cả chúng đều có những hàm ý liên tục.

Tin tốt là Thiên Chúa muốn bạn đậu những bài kiểm tra của cuộc sống, vì thế ngài không bao giờ cho phép những bài kiểm tra mà bạn đối mặt to tát hơn vẻ duyên dáng mà ngài cho bạn để đảm nhận chúng. Kinh Thánh nói rằng, “Thiên Chúa giữ lời hứa của ngài, và ngài sẽ không cho phép bạn bị kiểm tra vượt hơn năng lực của bạn để duy trì sự bền vững, vào lúc bạn được đặt vào sự thử thách, ngài sẽ đưa cho bạn sức mạnh để chịu đựng nó, và cũng cung cấp cho bạn một cửa đi ra.”

Mỗi lần bạn đậu một kì kiểm tra, Thiên Chúa để ý và tạo ra những kế hoạch để ban thưởng cho bạn vĩnh viễn. James nói rằng, “Phúc cho ai chịu đựng khi họ được thử thách. Khi họ đỗ bài kiểm tra, họ sẽ nhận được vương miện của cuộc sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai yêu thương ngài.”

Cuộc sống trên Trái Đất là một Niềm Tin. Đây là phép ẩn dụ thứ hai của cuộc sống. Thời gian của chúng ta trên trái đất và năng lượng, sự thông minh, những cơ hội, những mối quan hệ, và những nguồn lực của chúng ta là tất cả những món quà từ Thiên Chúa mà ngài đã giao phó cho sự quan tâm và quản lý của chúng ta. Chúng ta là những người quản lý cho bất cứ điều gì Thiên Chúa giao cho chúng ta. Khái niệm này của cương vị quản lý bắt đầu với sự nhận biết rằng Thiên Chúa là người chủ của mọi thứ và mọi người trên trái đất. Kinh Thánh nói rằng, “Thế giới và tất cả mọi thứ trong nó thuộc về Thiên Chúa; trái đất và tất cả những ai sống trong nó là của ngài.”

Chúng ta không bao giờ thật sự sở hữu bất cứ thứ gì trong lúc bản tóm tắt của chúng ta ở trên trái đất. Thiên Chúa chỉ mượn trái đất cho chúng ta trong lúc chúng ta ở đây. Nó là tài sản của Thiên Chúa trước khi bạn đến, và Thiên Chúa sẽ mượn nó cho ai khác sau khi bạn chết đi. Bạn chỉ lấy để tận hưởng nó trong một lúc.

Khi Thiên Chúa tại ra Adam và Eve, ngài đã giao phó sự quan tâm sự sáng tạo của ngài cho họ và đã chỉ định họ là những người được ủy quyền cho tài sản của ngài. Kinh Thánh nói rằng, “[Thiên Chúa] phù hộ họ, và đã nói rằng, ‘Có nhiều trẻ em, vì thế con cháu bạn tất cả sẽ sống trên trái đất và mang nó đặt dưới sự kiểm soát của họ. Tôi đang đặt bạn vào gánh nặng.’”

Công việc đầu tiên Thiên Chúa đã giao cho con người là điều hành và chăm sóc ‘thứ” của Thiên Chúa trên trái đất. Vai trò này đã bị bãi bỏ. Nó là một phần của mục đích bạn ngày hôm nay. Mọi thứ chúng ta tận hưởng là được đối đãi như một niềm tin mà Thiên Chúa đã đặt vào tay bạn. Thiên Chúa nói rằng, “Bạn có gì mà Thiên Chúa không cho bạn? Và nếu tất cả mọi thứ các bạn có là từ Thiên Chúa, tại sao khoe khoang như thể bạn đã hoàn tất cái gì đó cho chính bạn?”

Nhiều năm trước, một cặp tình nhân đã để vợ tôi và tôi sử dụng ngôi nhà xinh đẹp, nhìn ra bãi biển của họ ở Hawaii cho một cuộc nghỉ. Nó đã là một kinh nghiệm chúng ta không bao giờ có đủ khả năng, và chúng tôi đã tận hưởng nó hết sức mình. Chúng tôi được bảo rằng, “Sử dụng nó như thể nó là của các bạn,” nên chúng tôi đã làm thế! Chúng tôi đã bơi trong hồ, và thậm chí nhảy trên giường để vui đùa! Nhưng chúng tôi đã biết rằng tất cả thứ này cũng không thực sự là của chúng tôi, nên chúng tôi quan tâm đặc biệt đến mọi thứ. Chúng tôi đã tận hưởng những lợi ích của việc sử dụng ngôi nhà mà không phải  sở hữu nó.

Văn hóa của chúng tôi nói rằng,”Nếu bạn không sở hữu nó, bạn sẽ không chăm sóc nó.” Nhưng những tín đồ Cơ Đốc giáo sống bằng một tiêu chuẩn cao hơn: “Bởi Thiên Chúa sở hữu nó, tôi phải quan tâm tốt nhất đến nó như tôi có thể.” Kinh Thánh nói rằng, “Những ai đã tin vào thứ gì đó giá trị phải cho thấy học đáng giá với niềm tin đó.” Jesus thương liên hệ cuộc sống như một niềm tin và đã kể nhiều câu chuyện minh họa cho trách nhiệm này đến Thiên Chúa. Trong câu chuyện về nhữ tài năng, một doanh nhân giao phó tài sản của ông cho đầy tớ của ông trông coi trong lúc ông đi khỏi. Khi ông trở lại, ông đánh giá trách nhiệm của mỗi đầy tớ và ban thưởng cho họ tùy theo đó. Người chủ nói rằng, “Tốt lắm, thật là đầy tớ tốt và đáng tin tưởng! Bạn đã tin tưởng với vài thứ; tôi sẽ đặt bạn vào gánh nặng của nhiều thứ. Đến và chia sẽ niềm vui của chủ nhân bạn.”

Vào cuối cuộc đời bạn trên trái đất bạn sẽ được đánh giá và ban thưởng theo mức đạt được mà bạn vận dụng điều Thiên Chúa giao phó cho bạn. Đó có nghĩa là mọi thứ bạn làm, thậm chí những việc lặt vặt đơn giản mỗi ngày, đều có những hàm ý liên tục trong đó. Nếu bạn đối đãi mọi thứ như một niềm tin, Thiên Chúa hứa về ba phần thưởng trong sự vĩnh cửu. Trước hết, bạn sẽ nhận được sự xác nhận của Thiên Chúa: Ngày sẽ nói rằng, “Người đã làm tốt! Làm rất tốt!” Sau đóm bạn sẽ nhận được sự thăng chức và được đưa cho trách nhiệm lớn hơn trong sự vĩnh viễn: “Ta sẽ đặt ngươi trong gánh nặng bởi nhiều thứ.” Sau đó bạn sẽ vinh hạnh với một sự chúc mừng: “Đến và chia sẽ niềm hạnh phúc của Chủ nhân ngươi.”

Hầu hết mọi người đều nhận ra rằng tiền bạc đều là một bài kiểm tra lẩn một niềm tin từ Thiên Chúa. Thiên Chúa sử dụng tài chính để dạy chúng ta tin tưởng vào ngài, và cho nhiều người, tiền là một bài kiểm tra lớn nhất trong tất cả. Thiên Chúa xem xét làm thế nào chúng ta sử dụng tiền để kiểm tra chúng ta đánh tin cậy như thế nào. Kinh Thánh nói rằng, “Nếu bạn không đáng tin về sự giàu có trần thế, ai sẽ tin tưởng bạn với sự giàu có thật sự của thiên đường?”

Đây là một sự thật rất quan trọng.Thiên Chúa nói rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa làm thế nào tôi sử dụng tiền của mình và chất lượng của cuộc sống tinh thần của tôi. Làm thế nào tôi quản lý được tiền của tôi (“giàu có trần thế”) quyết định Thiên Chúa có thể tin tưởng tôi bao nhiêu với những sự phù hộ tinh thần (“sự giàu có thật sự”). Để tôi hỏi bạn: Cách thức bạn quản lý tiền của bạn ngăn cản Thiên Chúa làm nhiều thứ hơn cho cuộc sống của bạn chăng? Bạn có thế được tin tưởng với những sự giàu có tinh thần không?

Jesus đã nói rằng, “Từ mọi người mà đã được cho nhiều, nhiều thứ sẽ được đòi hỏi; và từ ai mà bạn được giao phó nhiều, nhiều hơn sẽ được hỏi đến.” Cuộc sống là một bài kiểm tra và một niềm tin, và càng nhiều thứ Thiên Chúa giao cho bạn, càng nhiều tính trách nhiệm ngài mong chờ ở bạn.

NGÀY 5

VIỆC NGHĨ VỀ MỤC ĐÍCH CỦA TÔI

Điều để suy ngẫm: Cuộc sống là một bài kiểm tra và một niềm tin.

Lời cần ghi nhớ: “Trừ khi bạn đáng tin tưởng trong những việc nhỏ, bạn sẽ không đáng tin trong những việc lớn.”

Câu hỏi để cân nhắc: Cái gì đã xảy ra cho tôi gần đây mà tôi nhận ra bây giờ đã là một bài kiểm tra từ Thiên Chúa? Việc to tát nhất mà Thiên Chúa giao phó cho tôi là gì?

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: